Baggrund - SKP
logo
Økonomi

På Praktikcenter Skive får du udbetalt en praktikydelse, der udbetales den sidste bankdag i måneden.

Pr. 1. januar 2014 er følgende ydelser i praktikcentre vedtaget af Folketinget:

  • Til unge under 18 år kr. 2.990 (før skat)
  • Til unge over 18 år kr. 7.154 (før skat)

Du får udbetalt befordringsgodtgørelse, hvis du har over 24 km pr. dag. Godtgørelsen, som er skattefri, udgør 90% af udgiften til det billigst mulige offentlige transportmiddel.

Du betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag, og du har ikke noget beskæftigelsesfradrag.
 


Skive College
Arvikavej 2B
DK-7800 Skive
T: +45 99 14 14 14CVR. 37 27 33 17
EAN 5798000556997
facebook
youtube
youtube
findvejtil
© Skive College 2014 - Alle rettigheder forbeholdes
www.fs2.dk
m
l
s