Baggrund - SKP
logo
Medarbejderhåndbog

Du finder hele personalehåndbogen (sidst revideret 2018) her.  

Du kan bl.a. læse om følgende:

  • Historien
  • Idégrundlaget (inkl. vision og mål)
  • Organisationsplan
  • Året, der gik
  • Kultur (fx holdninger)
  • Personalepolitik
  • Ansættelsesvilkår (inkl. introduktion, mødetider, dresscode, mobil, tavshedspligt...)

 


Skive College
Arvikavej 2B
DK-7800 Skive
T: +45 99 14 14 14CVR. 37 27 33 17
EAN 5798000556997
facebook
youtube
youtube
findvejtil
© Skive College 2014 - Alle rettigheder forbeholdes
www.fs2.dk
m
l
s