TS i undervisning
logo
Velkommen

På Handelsskolens STU udvikler du dine personlige og faglige kompetencer inden for Handel og Kontor.

Det overordnede mål er, at du opnår trivsel og livskvalitet i din uddannelse, dit arbejde, din fritid og dit privat, og at du bliver en aktiv medborger. 

Målet når vi sammen med dig ved at have lige meget fokus på dine sociale, personlige og faglige ressourcer og kompetencer. Og ved at tilrettelægge undervisningen individuelt i et uddannelsesmiljø, hvor forudsigelighed og håndgribelighed skaber grundlaget for en tryg dagligdag for dig. Det sker også gennem tætte relationer mellem dig, dine undervisere og vores pædagoiske vejledere.

Tilrettelæggelsen af vores uddannelses-, revaliderings- og ressourceforløb sker i overensstemmelse med gældende lovgivning på områderne.

Kassebetjening

Skive College
Arvikavej 2B
DK-7800 Skive
T: +45 99 14 14 14CVR. 37 27 33 17
EAN 5798000556997
findvejtil
© Skive College 2014 - Alle rettigheder forbeholdes
www.fs2.dk
m
l
s