Ny tilbygning - HHX
logo
Grundforløbet

Formål

Grundforløbet er en introduktion, som sætter dig i stand til at vælge det Område og den Studieretning, du har mest lyst til at gå på.

Du har god tid til at vælge Område og Studieretning

Du skal først træffe dit valg i midten af oktober, så du har god tid til at finde ud af, hvilken Studieretning du brænder mest for.Umiddelbart efter – nemlig i begyndelsen af november - starter du på din Studieretning.Fag i GrundforløbetDu bliver undervist i følgende fag:

 • International økonomi
 • 2. fremmedsprog

Fag i Grundforløbet

 • Afsætning
 • Dansk
 • Engelsk
 • Informatik
 • International økonomi
 • Matematik
 • Samfundsfag
 • Virksomhedsøkonomi
 • 2. fremmedsprog

Fagene er alle obligatoriske.

Forløb i Grundforløbet

Ud over de nævnte fag indeholder Grundforløbet følgende to forløb, som giver dig et overordnet kendskab, nemlig:

 • Økonomisk grundforløb
 • Almen sprogforståelse

Økonomisk grundforløb

Forløbet er en introduktion til de økonomiske fag.

Privatøkonomi er her i fokus, og du får et grundlæggende kendskab til økonomiske begreber og tænkning.

Forløbet er også et samspil mellem fagene Afsætning, Virksomhedsøkonomi og International økonomi, hvor du kommer til at arbejde med problemstillinger i forbindelse med privatøkonomiske beslutninger.

Almen sprogforståelse

Forløbet er en værktøjskasse til sprogfagene.

De tre overordnede emner i forløbet er:

 • Sproglig bevidsthed
 • Sproglige analysefærdigheder
 • Sproglig udtryksfærdighed

Emnerne danner grundlaget for din sproglige værktøjskasse, som vi bygger videre på i dine sprogfag.

Afsluttende prøve

Du afslutter Grundforløbet med en prøve i hhv. Økonomisk grundforløb og Almen sprogforståelse.

Sidste skoledag

Skive College
Arvikavej 2B
DK-7800 Skive
T: +45 99 14 14 14CVR. 37 27 33 17
EAN 5798000556997
facebook
twitter
youtube
youtube
findvejtil
© Skive College 2014 - Alle rettigheder forbeholdes
www.fs2.dk
m
l
s