Ny tilbygning - HHX
logo
Optagelse

For at blive optaget på Handelsgymnasiet Skive skal du:

  • Have søgt inden 1. marts
  • Have afsluttet 9. klasse eller lignende
  • Have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse
  • Have aflagt folkeskolens obligatoriske optagelsesprøver, dvs. 2 prøver i faget Dansk og en prøve i hvert af fagene Matematik og Engelsk. Herudover skal du have aflagt to prøver, som udvælges efter udtrækning
  • Have haft 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog - og have aflagt prøve i det, hvis det har været et valgfag
  • Have udarbejdet en uddannelsesplan

Hvis du ikke opfylder ovenstående krav, men alligevel er interesseret i at starte på Handelsgymnasiet Skive, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Hanne Greisen (40 90 16 70 eller hge@skivehs.dk) for at høre om mulighederne.

OBS: Hvis du i din uddannelsesplan ikke er vurderet uddannelsesparat af din nuværende skole eller af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), kan du ikke umiddelbart optages uden prøve.

Hvordan søger du?

Hvis du går i grundskolen, på efterskole eller i 10. klasse og vil starte efter sommerferien, hjælper din skole og UU-vejleder dig med at udfylde din uddannelessplan og søge via optagelse.dk.

Ansøgningsfristen er 1. marts.

Snak altid med din UU-vejleder om, hvordan du bliver optaget, og om hvilke skemaer du skal udfylde. Du finder skemaerne på optagelse.dk

Der gælder særlige regler for ansøgere fra Grønland, Norden, Europaskolen og øvrige udenlandske skoler. - Alle andre skal kontakte lederen på den ønskede institution.

Hvem skal til optagelsesprøve?

Alle elever, der ikke har aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver, skal til optagelsesprøve på Handelsgymnasiet Skive.

Sidste skoledag

Skive College
Arvikavej 2B
DK-7800 Skive
T: +45 99 14 14 14CVR. 37 27 33 17
EAN 5798000556997
facebook
twitter
youtube
youtube
findvejtil
© Skive College 2014 - Alle rettigheder forbeholdes
www.fs2.dk
m
l
s