Ny tilbygning - HHX
logo
Valgfag

Hvilke og hvor mange valgfag, du kan vælge, afhænger af forskellige faktorer som fx dit 2. fremmedsprog og hvilket område og hvilken studieretning, du følger. Du kan læse nærmere om, hvilke valgfag du kan vælge under de enkelte områder og studieretninger. 

Du skal normalt vælge  op til 2 valgfag. På Handelsgymnasiet Skive udbyder vi fagene nedenfor: 

A-niveau

B-niveau

C-niveau

De manglende beskrivelser er klar fra ministeriet i løbet af foråret 2017.

Ændring af oprindeligt valgt valgfag

Som hovedregel er valg af et valgfag et endeligt valg. Hvis du helt undtagelsesvist ønsker at skifte valgfag, gælder følgende kriterier:

Ved ændring inden ultimo februar i det indeværende skoleår (den præcise dato kan oplyses):

  • Kravene til uddannelsen skal overholdes (fagets timer og fagets niveau)
  • Max. 30 elever pr. valgfagshold
  • Afgang fra et valgfagshold må ikke skabe uacceptabelt små hold, og holdet må aldrig kommer under 15  elever
  • Dine ønsker i forhold til din videreuddannelse skal tages i betragtning
  • Ændring i valgfag skal være et positivt tilvalg

Ved ændring efter ultimo februar i det indeværende skoleår (den præcise dato kan oplyses) 

  • Tilvalg af højniveaufag krævet for ønskestudie
  • Risiko for at dumpe på den samlede uddannelse
  • Uddannelsesleder Hanne Greisen skal rådgive og godkende ønsket om ændring af valgfag
Sidste skoledag

Skive College
Arvikavej 2B
DK-7800 Skive
T: +45 99 14 14 14CVR. 37 27 33 17
EAN 5798000556997
facebook
twitter
youtube
youtube
findvejtil
© Skive College 2014 - Alle rettigheder forbeholdes
www.fs2.dk
m
l
s