Røde sofaer - KK
logo
10-ugers online forløb for STX-, HTX- og HF-studenter

Forløbet består af følgende 3 grundfag og 1 uddannelsesspecifikt fag:

Grundfag - i alt 5 uger

  • Erhvervsøkonomi C
  • It C 
  • Afsætning C 

Uddannelsesspecifikt fag - i alt 5 uger

Faget er rettet mod enten Kontor, Handel, Detail eller Event. Faget er inddelt i 5 moduler, som dækker de kompetencer, som er nødvendige, inden du går i hovedforløb. 

Tilmeldingsfrist

Vi har opstart hver måned, bortset fra i juli. – Din tilmeldingsfrist er senest den 20. i måneden før din opstart.

Tilmelding til 10-ugers online forløb for STX-, HTX- og HF-studenter

Navn:*
Gade :*
Post nr.:*
By:*
Mobil nr.:*
Email-adresse:*
CPR nr.:*
Hvor vil du i praktik? 1: Detail eller 2: Handel eller 3: Kontor:
Jeg sender dokumentation for min STX-, HTX- eller HF-eksamen:*Ja
Nej
Jeg forventer at skulle i PIU-forløb:*Ja
Nej
Hvis der oprettes et tilstedeværelsesforløb, vil jeg gerne tilmeldes det i stedet for online-forløbet:*Ja
Nej
Jeg har en uddannelsesaftale:*Ja
Nej
Jeg søger SU:*Ja
Nej
Jeg har en aftale om finansiering med kommunen (husk dokumentation med sagsbehandlers underskrift og stempel):*Ja
Nej
Jeg har en aftale om finansiering med en anden instans (husk dokumentation med sagsbehandlers underskrift og stempel):*Ja
Nej
Jeg er på revalidering:*Ja
Nej
Upload filer (fx eksamensbeviser):*
For deltagere over 25 år: Upload et udførligt CV:
Behov for SPS støtte, uddyb i feltet (diagnose og lign.)::
Upload dokumentation for SPS-støtte:
Forventet start (måned):*

Vi har i øjeblikket nogle problemer med "Send" knappen, så derfor skal du IKKE sende tilmeldingen, MEN udfylde felterne, tage et billede deraf og sende sammen med vedhæftede dokumenter til skivecollege@skivecollege.dk (Husk at vedhæfte diverse beviser og billedlegitimation, f.eks. pas eller kørekort) Du vil efterfølgende modtage en bekræftelse fra skolen om din tilmelding.

Euro locker
Farvede elementer locker
Dollar locker

Skive College
Arvikavej 2B
DK-7800 Skive
T: +45 99 14 14 14CVR. 37 27 33 17
EAN 5798000556997
facebook
twitter
youtube
findvejtil
© Skive College 2014 - Alle rettigheder forbeholdes
www.fs2.dk
m
l
s