Røde sofaer - KK
logo
Tag EUX Business-studieforløbet online

EUX Business Studieforløbet  svarer til en HF 2. år - bare med erhvervsfag - og varer 40 uger.

Når EUX Business GF2 (dvs. Grundforløb 2) er afsluttet, har du gennemført 8 fag på C-niveau: Dansk, Engelsk, Samfundsfag, It, Afsætning, Erhvervsøkonomi, Organisation, Matematik og et uddannelsesspecifikt fag, som angiver din uddannelsesretning.
På Studieforløbet skal du gennemføre følgende obligatoriske fag:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • It B

Herudover skal du have en række fag, som er målrettet Kontor, Handel, Event eller Detail, uanset om du ønsker at gå i lære efter Studieforløbet eller ønsker at fortsætte direkte i videreuddannelse.

Fagene kan fx være:

  • Virksomhedsøkonomi B
  • Afsætning B
  • Tysk C
  • Psykologi C
  • Kulturforståelse C
  • Innovation C 

Undervisningen er tilrettelagt med både et fagligt, men også med et stærkt erhvervsrettet fokus.

Undervisningen forløber over 2 semestre, som hver især varer 20 uger. På hvert semester bliver du undervist i grundfag. Du afslutter semestret med eksamen og en større skriftlig opgave kaldet "SSO" - eller et eksamensprojekt.

2 uddannelser på 1 gang

Når du har gennemført Studieforløbet, modtager du et bevis på de fag, du har gennemført. Beviset giver dig adgang til videreuddannelse.
Når du har bestået din fagprøve, får du samtidig et EUX-bevis.

Muligheder med en EUX Business

Efter Studieforløbet kan du blive elev inden for administration, økonomi, revision, shipping, butik og handel, hvis det er det, du brænder for.

Efter 2 års elevtid har du færdiggjort din uddannelse. Du kan også vælge at søge ind på en videregående uddannelse, da du med en EUX Business får 2 uddannelser på 1 gang: en erhvervsfaglig studentereksamen samtidig med en erhvervsuddannelse.

Med en EUX Business kan du læse videre til finansøkonom, handelsøkonom, serviceøkonom, pædagog, lærer, politibetjent - og mange andre videregående uddannelser.

Du har en uddannelsesgaranti på EUX Business. Finder du ikke den elevplads, du ønsker, har du mulighed for at fortsætte i et praktikcenter på en handelsskole, som bl.a. formidler uddannelsesaftaler med lokale virksomheder.

Tilmeldingsfrist

Vi har opstart på Studieforløbet i august og januar. - Din tilmeldingsfrist er senest den 20. i måneden før din opstart.

Tilmeld dig Studieforløbet på www.optagelse.dk.

Kontakt

Lone Kastberg
Studiekoordinator
lk@skivecollege.dk

eller

Bruno Sørensen
Uddannelsesleder 
bs@skivecollege.dk

Tilsyn til eksamen, påkrævet

http://www.skivehs.dk/eux-eud-business/uddannelsen/online-generelt/eksamen-praktiske-forhold/skriftlig-eksamen

Euro locker
Farvede elementer locker
Dollar locker

Skive College
Arvikavej 2B
DK-7800 Skive
T: +45 99 14 14 14CVR. 37 27 33 17
EAN 5798000556997
facebook
twitter
youtube
findvejtil
© Skive College 2014 - Alle rettigheder forbeholdes
www.fs2.dk
m
l
s