Røde sofaer - KK
logo
Online undervisning - Tag EUX Business - Grundforløb 2 (GF2) på Skive Handelsskole

Online undervisning er det samme som fjernundervisning. 

Grundforløbet består af to dele. - Tag Grundforløbets 2. del (GF2) på 20 uger.

Du kan starte på GF2, når du enten har bestået Grundforløbets 1. del (GF1), eller hvis du begynder din erhvervsuddannelse mere end 12 måneder efter, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse. 

På GF2 online målretter vi undervisningen specifikt ift. den uddannelsesretning, som du har valgt. Det er vigtigt, at du allerede ved tilmeldingen har afklaret, hvilken uddannelsesretning du ønsker.

Adgangskrav til GF2 online undervisningen

Du skal enten have bestået fagene Dansk og Matematik fra folkeskolens 9. eller 10. klasse, have bestået GF1 (Grundforløb 1) - eller have en underskrevet uddannelsesaftale for at kunne blive optaget på EUX Business fjernundervisningen. 

Herudover skal du have bestået Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C. Du kan læse fagene som enkeltfag enten før eller sideløbende med GF2-forløbet. Den endelige optagelse vil altid ske efter en personlig samtale og en realkompetencevurdering.

Fag, du skal tage som fjernundervisning

På GF2 online forløbet skal du have følgende fag:

  • Informationsteknologi C
  • Erhvervsøkonomi C
  • Organisation C
  • Matematik C
  • Afsætning C
  • Det uddannelsesspecifikke fag

Det uddannelsesspecifikke fag er rettet direkte mod det Hovedforløb, du har valgt. Undervisningen er erhvervsrettet og praksisnær. Den giver dig faglige kompetencer målrettet ift. den virkelighed, du vil møde under din praktiktid.

Du arbejder ofte projektorienteret og med tværfaglige emner.

Efter GF2 skal du gå på et studieår, inden du skal 2 år i praktik eller læse videre. Når du har bestået din fagprøve, vil du samtidig få et EUX-bevis.

Studieforløbet kan OGSÅ læses ONLINE.

Muligheder med en EUX Business

Hvis du tager en EUX Business, kan du allerede efter 1,5 år blive elev inden for administration, økonomi, revision, shipping, butik og handel, hvis det er det, du brænder for.

Efter 3,5 år har du færdiggjort din uddannelse. Du kan også vælge at søge ind på en videregående uddannelse, da du med en EUX Business får 2 uddannelser på 1 gang: en gymnasial eksamen samtidig med en erhvervsuddannelse.

Med en EUX Business kan du fx læse videre til finansøkonom, journalist, pædagog, lærer, politibetjent og mange andre videregående uddannelser.

Tilmeldingsfrist

Vi har opstart hver måned, bortset fra i juli. – Din tilmeldingsfrist er senest den 15. i måneden før din opstart.

Bemærk at Juni holdene starter d. 28 maj og ikke d. 1 juni.

Bemærk at tilmeldingsfristen til august (d. 6 august) holdene er d. 15 juni. 

Du tilmelder dig forløbet via www.optagelse.dk.

Kontakt

Lone Kastberg
Studiekoordinator
lk@skivecollege.dk

eller

Bruno Sørensen
Uddannelsesleder
bs@skivecollege.dk

Euro locker
Farvede elementer locker
Dollar locker

Skive College
Arvikavej 2B
DK-7800 Skive
T: +45 99 14 14 14CVR. 37 27 33 17
EAN 5798000556997
facebook
twitter
youtube
findvejtil
© Skive College 2014 - Alle rettigheder forbeholdes
www.fs2.dk
m
l
s