Røde sofaer - KK
logo
10-ugers online forløb for STX-, HTX- og HF-studenter

Forløbet består af følgende 3 grundfag og 1 uddannelsesspecifikt fag:

Grundfag - i alt 5 uger

  • Erhvervsøkonomi C
  • It C 
  • Afsætning C 

Uddannelsesspecifikt fag - i alt 5 uger

Faget er rettet mod enten Kontor, Handel, Detail eller Event. Faget er inddelt i 5 moduler, som dækker de kompetencer, som er nødvendige, inden du går i hovedforløb. 

Tilmeldingsfrist

Vi har opstart hver måned, bortset fra i juli. – Din tilmeldingsfrist er senest den 15. i måneden før din opstart.

Bemærk at Juni holdene starter d. 28 maj og ikke d. 1 juni.

Bemærk at tilmeldingsfristen til august (d. 6 august) holdene er d. 15 juni. 

Tilmelding til 10-ugers online forløb for STX-, HTX- og HF-studenter

Fulde navn:*
Adresse:*
Post nr.:*
By:*
Mobil nr.:*
E-mail adresse:*
CPR nr.:*
Hvor vil du i praktik? 1: Detail eller 2: Handel eller 3: Kontor:
Jeg sender dokumentation for min STX-, HTX- eller HF-eksamen:*Ja
Nej
Jeg forventer at skulle i PIU-forløb:*Ja
Nej
Hvis der oprettes et tilstedeværelsesforløb, vil jeg gerne tilmeldes det i stedet for online-forløbet:*Ja
Nej
Jeg har en uddannelsesaftale:*Ja
Nej
Jeg søger SU:*Ja
Nej
Jeg har en aftale om finansiering med kommunen (husk dokumentation med sagsbehandlers underskrift og stempel):*Ja
Nej
Jeg har en aftale om finansiering med en anden instans (husk dokumentation med sagsbehandlers underskrift og stempel):*Ja
Nej
Jeg er på revalidering:*Ja
Nej
Upload billedlegimitation (pas eller kørekort):*
Upload filer (fx eksamensbeviser):*
For deltagere over 25 år: Upload et udførligt CV:
Behov for SPS støtte, uddyb i feltet (diagnose og lign.)::
Upload dokumentation for SPS-støtte:
Forventet start (måned):*
Euro locker
Farvede elementer locker
Dollar locker

Skive College
Arvikavej 2B
DK-7800 Skive
T: +45 99 14 14 14CVR. 37 27 33 17
EAN 5798000556997
facebook
twitter
youtube
findvejtil
© Skive College 2014 - Alle rettigheder forbeholdes
www.fs2.dk
m
l
s