Røde sofaer - KK
logo
Eksamen - praktiske forhold

Når du læser enkeltfag, EUX- eller et EUD forløb online på Skive College, afslutter du med en eksamen. Denne eksamen afvikles også 100% online.

Opstart på et fag er samtidig tilmelding til den tilhørende eksamen. Samtlige enkeltfag afsluttes med en eksamen. Læser du et EUX- eller EUD forløb skal du til eksamen på baggrund af en udtrækning af eksamensfag. Du vil blive orienteret om udtrukne eksamensfag i god tid forud for eksaminationen.

På alle beståede fag eller forløb udstedes efterfølgende et eksamensbevis.

Den langt overvejende del af fagene afsluttes med en mundtlig eksamen baseret på et skriftligt produkt, mens enkelte fag på niv. A og B, også afsluttes med en skriftlig eksamen.

Grundfag på niv. C afvikles som en caseeksamen på baggrund af en kendt virksomhed. Opgaven udleveres elektronisk på en casearbejdsdag. Du har derfor pligt til at være online kl. 8.00 denne dag. Casearbejdsdagen udmeldes af din underviser i de respektive fag.

Se eksamensformerne på de enkelte fag her.

Bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser
Bekendtgørelse om grundfag m.m. i erhvervsuddannelserne

Reeksamen

Hvis du på casearbejdsdagen og/eller eksamensdagen akut forhindres i at møde op til din eksamen, skal du kontakte studiekoordinator Lone Kastberg på tlf. 28 14 43 80 eller mail lk@skivecollege.dk.

Du skal herefter indlevere en læge/arbejdsgivererklæring senest dagen efter planlagt eksamen (til studiekoordinator Lone Kastberg på tlf. 28 14 43 80 eller mail lk@skivecollege.dk.

Du vil efterfølgende blive tilbudt en reeksamen. Dit 1. eksamensforsøg bliver i dette tilfælde annulleret. Består du ikke din eksamen, vil du efterfølgende blive tilbudt et 2. forsøg.

Udebliver du fra din eksamen, eller ønsker du ikke at gå til eksamen ved undervisningsforløbets afslutning, gennemfører du ikke faget.

Indenfor 1 uge efter endt eksamen kontakter vi dig med tilbud om at tilmelde dig næste eksamensforsøg.

Klagemuligheder

Eventuelle klager over eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen skal være Skive College i hænde senest 2 uger efter bedømmelsen er offentliggjort.

Klagen skal være skriftlig og begrundet, og stiles til Skive College, uddannelsesleder Bruno Sørensen på mail bs@skivecollege.dk.

Euro locker
Farvede elementer locker
Dollar locker

Skive College
Arvikavej 2B
DK-7800 Skive
T: +45 99 14 14 14CVR. 37 27 33 17
EAN 5798000556997
facebook
twitter
youtube
findvejtil
© Skive College 2014 - Alle rettigheder forbeholdes
www.fs2.dk
m
l
s