Røde sofaer - KK
logo
Online undervisning

Tag din uddannelse online

Bliv godt rustet til en praktikplads inden for Handel, Kontor eller Detail

Drømmer du om en fremtid inden for fx kontor, engroshandel eller detail?

Vælg online muligheden for flexibelt at læse enkeltfag, tage Grundforløb 2 (GF2) eller tage et forløb på 5 eller 10 uger (afhængig af din baggrund), så det passer ind i dit liv. Det hele foregår som fjernundervisning.

Målgruppe

Online undervisning er for dig, som gerne:

 • Vil arbejde selvstændigt
 • Vil arbejde i dit eget tempo
 • Vil fordybe dig
 • Ikke har mulighed for at deltage i holdundervisning
 • Vil spare transporttid

Den interaktive undervisning foregår som sagt online med støtte fra en underviser og deltagelse af medstuderende. Undervisningen er en kombination af selvstudie og direkte online kontakt med læreren og dine klassekammerater.

Du skal have en dansk folkeregisteradresse, men du kan sidde overalt i verden og studere. – Det eneste krav er, at du har en internetforbindelse og en computer med Office-programmer installeret. Til konferencerne er det en fordel, at du har webcam og mikrofon på din pc. Til en online mundtlig eksamen er det en nødvendighed.

Online uddannelse giver stor flexibilitet i privatlivet

Online muligheden giver dig stor fleksibilitet. Du kan derfor tilrettelægge dine studier, som det passer dig - på flere måder:

Du skal ikke møde op til undervisning nogen steder. I stedet for logger du på konferencesystemet. Her modtager du alt materiale, læseplan og information. Det er også her, du kommunikerer med dine medstuderende og din underviser.

Du bestemmer selv, hvornår på døgnet du vil studere. På den måde kan du planlægge uddannelsen, så det fungerer bedst i din hverdag med arbejde, familie, rejser mm.

Det er op til dig, i hvilket tempo du tager din uddannelse: Du kan tage et fag af gangen og derved studere på deltid. - Eller du kan tage flere fag samtidig, så du studerer på fuld tid. Du skal aftale din uddannelsesplan med din underviser, før du kan begynde på forløbet.

Specialer inden for Kontor, Handel og Detail

Du har rigtig mange muligheder.

OBS: Når du tilmelder dig, skal du oplyse, hvilket speciale du ønsker. - Se hele listen over specialer her.

Dine online muligheder

Start, når det passer dig

Vi starter nye online hold hver måned, dog kan du starte løbende på enkeltfagene.
Tilmeldingsfristen er senest den 15. i hver måned før din opstart. 

Bemærk at Juni holdene starter d. 28 maj og ikke d. 1 juni.

Bemærk at tilmeldingsfristen til august (d. 6 august) holdene er d. 15 juni. 

Holdene starter med en konference, hvor du skal deltage. Ved den første online konference møder du din underviser og dine medstuderende, ligesom du hører om faget og om, hvordan du arbejder med det.

Alle grundforløb og enkeltfag afsluttes med eksamen ifølge eksamensreglementet.

Bøger og materialer

Vi bruger typisk online-materialer i forløbene. Du har derfor adgang til dine bøger og materialer overalt i verden, bare du er online. Der kan dog være enkelte fag, hvor du vil modtage fysiske bøger.

Har du brug for specialpædagogisk støtte (SPS)?

Hvis du er udredt med en diagnose, har fysiske besværligheder eller er testet ord-/talblind, har du mulighed for at få tildelt særlig støtte i dit studieforløb.

Kontakt skolens SPS-koordinator Susanne Christensen på sc@skivecollege.dk for at høre om dine muligheder.

Husk at vedhæfte dokumentationen i formularen, når du søger optagelse til et studieforløb (GF2, 5 eller 10 ugers forløb). Det er vigtigt, at vi modtager dokumentationen hurtigt, da der er ekspeditionstid på sagsbehandlingen.

Din studieaktivitet

Vi stiller store krav til dig og din aktivitet som online studerende i de enkelte fag eller forløb.

Det er noget helt andet at læse online end at læse i traditionel forstand på en skole. Du har meget frihed til selv at tilrettelægge din undervisning, og du bestemmer selv, hvornår du læser og løser opgaver. Men det kræver også, at du er god til at motivere dig selv til at arbejde og kan overholde aftalte deadlines.

Når du kommer ind i dit fagrum, vil du altid kunne finde en forløbsplan, som beskriver, hvad du skal læse/arbejde med uge for uge, dag for dag - eller tema for tema. Forløbsplanen indeholder bl.a. informationer om, hvad du skal læse, hvad du skal aflevere, og hvornår du skal gøre det.

Vi forventer, at du er studieaktiv og arbejder med fagene som defineret i forløbsplanen eller som aftalt med den enkelte underviser. 

OBS: Hvis du ikke er studieaktiv, og din underviser ikke kan give dig karakter i faget, er din underviser nødt til at afbryde dit enkeltfag eller hele dit studieforløb.

OBS: Vær opmærksom på, at det koster dig et studieklip, hvis du ønsker at begynde på et nyt enkeltfag eller forløb, hvilket kun kan ske på baggrund af en samtale med vores studiekoordinator. 

Eksamen 

Skriftlig eksamen

Skriftlig online eksamen foregår ved, at du selv finder en egnet lokalitet, hvor du kan sidde uforstyrret, mens din eksamen foregår.

Desuden skal du finde et tilsyn. Det er en person, ven, kollega, familiemedlem eller lign., der skal bekræfte at alt foregår korrekt til eksamen. Personen skal være myndig og tale dansk eller engelsk.

Vi sender eksamensopgaven til tilsynet, som udleverer den til dig. Når opgaven er løst, eller eksamenstiden er gået, afleverer du opgaven til tilsynet, som sørger for at sende den til skolen.

Mundtlig eksamen

Mundtlig online eksamen afholdes med webcam. Du finder selv en egnet lokalitet, hvor du kan sidde uforstyrret, mens din eksamen foregår.

Online undervisningsformen

Det er noget helt andet at læse online end at læse i traditionel forstand på en skole.

Du har meget frihed til selv at tilrettelægge din undervisning, og du bestemmer selv, hvornår du læser og løser opgaver. Men det kræver også, at du er god til at motivere dig selv til at arbejde.

Online forløbet

Når du logger ind på konferencesystemet, har du adgang til dine fag. Udover dine fagrum har du også adgang til et fællesfag - studieinformation, hvor du kan finde forskelligt materiale om uddannelsesforløb, bekendtgørelser mm.

Når du kommer ind i dit fagrum, vil du altid kunne finde en forløbsplan, som beskriver, hvad du skal læse/arbejde med uge for uge - eller tema for tema. Forløbsplanen indeholder bl.a., hvad du skal læse, hvad du skal aflevere, og hvornår du skal gøre det.

I konferencesystemet skal du også aflevere opgaver, ligesom du kan stille eventuelle spørgsmål til din underviser.

Undervisningsformen varierer fra fag til fag, men du vil møde følgende typeopgaver:

 • Læsestof: Dvs. teoretisk materiale, som du skal læse for at kunne gennemføre faget.
   
 • Video: I mange fag bruger vi små film til enten at underbygge teorien eller som opgaveoplæg.
   
 • Afleveringsopgaver: På alle online uddannelser skal du aflevere et antal afleveringsopgaver. Det er vigtigt, at du afleverer alle opgaverne.
   
 • Konferencer: I mange fag bruger vi online konferencer. En online konference er et online klasseværelse, hvor du logger ind på et givet tidspunkt, og hvor underviseren vil præsentere et emne, ligesom du vil kunne stille spørgsmål. Hvis du ikke har mulighed for at deltage i online konferencer, bliver de optaget, så du kan se dem senere.
   
 • Debatfora: Vi bruger både debatfora til online debatter og til at, du kan stille din underviser spørgsmål. Ved at stille dine spørgsmål om materialerne i åbne debatter, vil dine medstuderende også få glæde af svaret.
   
 • Individuelle samtaler: Specielt i uddannelsens sprogfag vil du også skulle have en række individuelle samtaler med din underviser. Til dem bruger vi videokonferencesystemet Adobe Connect.

Hvis du vil vide mere

Kontakt online studiekoordinator Lone Kastberg på lk@skivecollege.dk  for at høre mere om dine muligheder med online undervisning.

Euro locker
Farvede elementer locker
Dollar locker

Skive College
Arvikavej 2B
DK-7800 Skive
T: +45 99 14 14 14CVR. 37 27 33 17
EAN 5798000556997
facebook
twitter
youtube
findvejtil
© Skive College 2014 - Alle rettigheder forbeholdes
www.fs2.dk
m
l
s