Røde sofaer - KK
logo
EUX Business GF2

Grundforløbets 2. del (GF2) varer 20 uger.

Du kan starte på GF2, når du enten har bestået Grundforløbets 1. del (GF1), eller hvis du begynder din erhvervsuddannelse mere end 14 måneder, efter at du har afsluttet 9. eller 10. klasse. 

På GF2 målretter vi undervisningen specifikt ift. den uddannelsesretning, som du har valgt. Det er vigtigt, at du allerede ved tilmeldingen har afklaret, hvilken uddannelsesretning du ønsker.

Adgangskrav

 • At du har gået på EUX Business GF1, og at skolen har vurderet dig parat til at gå videre på EUX Business GF2.

 • Hvis du ikke har gået på GF1, men kommer direkte til EUX Business på GF2, skal du have bestået fagene Dansk og Matematik fra folkeskolens 9. eller 10. Klasse.

  Derudover anbefaler vi, at du har bestået Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C, før du starter på GF2, men det er også en mulighed at læse fagene sideløbende med GF2-forløbet. Du kan læse fagene som enkeltfag.

 • Den endelige optagelse vil altid ske efter en personlig samtale og en realkompetencevurdering.

 • Har du en underskrevet uddannelsesaftale, bortfalder kravet om bestået Dansk og Matematik fra 9. eller 10. klasse. 

Fagrækken

På GF2-forløbet skal du have følgende fag:

 • Informationsteknologi C
 • Erhvervsøkonomi C
 • Organisation C
 • Matematik C
 • Afsætning C
 • Det uddannelsesspecifikke fag

Det uddannelsesspecifikke fag er rettet direkte mod det Hovedforløb (Kontor, Detail eller Handel), som du har valgt.

Undervisningen er erhvervsrettet og praksisnær og giver dig faglige kompetencer målrettet den virkelighed, du vil møde under din praktiktid.

Du arbejder ofte projektorienteret og med tværfaglige emner.

Efter GF2 skal du gå på et studieår, inden du skal 2 år i praktik - eller læse videre.

Du har 2 muligheder for at tage GF2:

 • som tilstedeværelsesforløb - eller
 • som online forløb

Muligheder med en EUX Business

Hvis du læser EUX Business, kan du allerede efter 2 år (inkl. GF1) eller 1½ år (hvis du starter direkte på GF2) blive elev inden for Kontor med speciale i Administration, Økonomi, Revision eller Shipping.

Du kan blive elev inden for Business to business-handel - eller inden for butiksverdenen.

Du kan også vælge at gå direkte til en videregående uddannelse, fx inden for én af de korte videregående uddannelser som markedsføringsøkonom, handelsøkonom, serviceøkonom eller finansøkonom.

Hvis du vælger at gå i lære, vil du efter 4 år (inkl. GF1) eller 3½ år (hvis du starter direkte på GF2) have færdiggjort en fuld EUX Business.

2 uddannelser på 1 gang

Med en fuld EUX Business har du mulighed for at tage et job eller gå i videregående uddannelse, da du jo har taget 2 uddannelser på 1 gang: en gymnasial eksamen samtidig med en erhvervsuddannelse.

Med en EUX Business kan du fx læse videre til finansøkonom, serviceøkonom, journalist, pædagog, lærer, politibetjent og mange andre videregående uddannelser.

Tilmelding og nærmere information

Du er altid velkommen til at kontakte studiekoordinator Lone Kastberg på lk@skivecollege.dk eller uddannelsesleder Bruno Sørensen på bs@skivecollege.dk. Du tilmelder dig forløbet via www.optagelse.dk.

Euro locker
Farvede elementer locker
Dollar locker

Skive College
Arvikavej 2B
DK-7800 Skive
T: +45 99 14 14 14CVR. 37 27 33 17
EAN 5798000556997
facebook
twitter
youtube
findvejtil
© Skive College 2014 - Alle rettigheder forbeholdes
www.fs2.dk
m
l
s