Røde sofaer - KK
logo
10-ugers tilstedeværelsesforløb for STX-, HTX- og HF-studenter

Forløbet består af følgende 3 grundfag og 1 uddannelsesspecifikt fag:

Grundfag - i alt 5 uger

  • Erhvervsøkonomi C
  • It C 
  • Afsætning C 

Uddannelsesspecifikt fag - i alt 5 uger

Faget er rettet mod enten Detail, Handel eller Kontor. Faget er inddelt i 5 moduler, som dækker de kompetencer, som er nødvendige, inden du går i hovedforløb. 

Tilmelding til 10-ugers tilstedeværelsesforløb for STX-, HTX- og HF-studenter

Fulde navn:*
Adresse:*
Post nr.:*
By:*
Mobil nr.:*
E-mail adresse:*
CPR nr.:*
Hvilken baggrund har du? 1: STX eller 2: HTX eller 3: HF:*
Hvilken retning ønsker du? 1: Detail eller 2: Kontor eller 3: Handel:*
Jeg har en uddannelsesaftale:*Ja
Nej
Jeg søger SU:*Ja
Nej
Jeg har en aftale om finansiering med kommunen (husk dokumentation med sagsbehandlers underskrift og stempel):*Ja
Nej
Jeg har en aftale med en anden instans (husk dokumentation med sagsbehandlers underskrift og stempel):*Ja
Nej
Jeg er på revalidering:*Ja
Nej
Upload billedlegimitation (pas eller kørekort):*
Vælg og vedhæft filer (fx eksamensbevis):*
For personer over 25 år: Upload et udførligt CV:
Euro locker
Farvede elementer locker
Dollar locker

Skive College
Arvikavej 2B
DK-7800 Skive
T: +45 99 14 14 14CVR. 37 27 33 17
EAN 5798000556997
facebook
twitter
youtube
findvejtil
© Skive College 2014 - Alle rettigheder forbeholdes
www.fs2.dk
m
l
s