Røde sofaer - KK
logo
SU

Du kan tidligst søge SU 1 måned før den dato, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra den 1. september, så kan du tidligst søge fra den 1. august. Det forudsætter dog, at du er fyldt 18 år, og at du har fået brev om, at du er optaget på uddannelsen.

Du søger SU i minSU på www.su.dk. - For at få adgang til minSU skal du bruge en digital signatur, som du kan bestille på su.dk. Det tager noget tid at få signaturen, så bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden.

Du kan få SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år. Bliver du fx 18 år i august, kan du få SU fra den 1. oktober. Du kan dog tidligst søge SU i minSU 1 måned før den dato, du kan få SU fra.

Euro locker
Farvede elementer locker
Dollar locker

Skive College
Arvikavej 2B
DK-7800 Skive
T: +45 99 14 14 14CVR. 37 27 33 17
EAN 5798000556997
facebook
twitter
youtube
findvejtil
© Skive College 2014 - Alle rettigheder forbeholdes
www.fs2.dk
m
l
s