Røde sofaer - KK
logo
Specialpædagogisk støtte

På EUX / EUD Business har vi valgt at sætte fokus på elever med læse- og skrivevanskeligheder. Det betyder, at vi har ansat faglig ekspertise (læsevejleder), og at vi uddanner faglærerne til bedre at kunne hjælpe vores elever i den daglige undervisning.

En udbredt misforståelse er, at læsevanskeligheder er lig med dårlig begavelse. Det passer nemlig ikke. De fleste typer læsevanskeligheder skyldes faktisk, at man har svært ved at afkode ord (ordblindhed/dysleksi), men ikke at man ikke kan forstå indholdet i en tekst og anvende det. 

It-rygsæk

Læsevanskeligheder kan derfor i mange tilfælde sammenlignes med at være meget svagsynet. Hvis man er svagsynet, får man briller, og herefter vil man kunne læse. Som ordblind vil man på samme måde med fx en it-rygsæk kunne læse næsten på lige fod med andre, og man vil kunne gennemføre en videregående uddannelse akkurat som andre dygtige elever. 

Faktisk har mange højt intelligent mennesker læse- og skrivevanskeligheder. Fx var H. C. Andersen så ordblind, at der var mange ord, han aldrig stavede på samme måde, og Ghita Nørby markerer ordene i sine manuskripter med forskellige farver, så hun kan læse dem rigtigt op. 

På EUX / EUD Business på Skive Handelsskole screener vi alle vores elever på 1. år. Og de elever, der viser sig at have læse- og skrivevanskeligheder, får en samtale med læsevejlederen og får tilbudt at få udarbejdet en individuel handlingsplan. 

Hjælp via SU-styrelsens SPS-ordning

Elever med læsevanskeligheder vil typisk kunne få hjælp i form af studiestøttetimer, hvor eleven lærer at bruge forskellige læsestrategier, der letter læsningen, eller eleven vil få tilbudt en it-rygsæk, der vil kunne hjælpe eleven med at få læst tekster op og hjælp til at skrive. Hjælpen bliver bevilget gennem SU-styrelsens SPS-ordning, som du kan læse mere om her

På en ungdomsuddannelse er det vigtigt, at man kan overkomme at læse store tekstmængder. En del mennesker læser for langsomt til at kunne det, fordi de ikke er i træning til det. Er du en af dem, der læser du for langsomt, vil læsevejlederen kunne hjælpe dig på et af de læsekurser, der afholdes. - Her vil du i løbet af få uger kunne få fordoblet din læsehastighed.

Euro locker
Farvede elementer locker
Dollar locker

Skive College
Arvikavej 2B
DK-7800 Skive
T: +45 99 14 14 14CVR. 37 27 33 17
EAN 5798000556997
facebook
twitter
youtube
findvejtil
© Skive College 2014 - Alle rettigheder forbeholdes
www.fs2.dk
m
l
s