Røde sofaer - KK
logo
Optagelse og vurdering af uddannelsesparathed

For at kunne blive optaget på EUX / EUD Business skal du som udgangspunkt have bestået 9. klasses eksamen i Dansk og Matematik (gennemsnittet af dine karakterer i hvert af fagene).

Derudover skal du anses som uddannelsesparat.

For dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse

Vi tager udgangspunkt i UU Skives vurdering af din uddannelsesparathed.

For dig, der er mellem 18-25 år

Vi vurderer din uddannelsesparatheds ud fra din dokumentation for uddannelse og tidligere erfaring - og en samtale med dig.

For dig, der er over 25 år

Vi foretager en realkompetencevurdering af dine faglige forudsætninger og vurderer dig som egnet til enten EUV1, EUV2 eller EUV3 - afhængig af, hvor meget dokumenteret relevant erhvervserfaring du har.

  • EUV1-gruppen har behov for mindst uddannelse for at nå faglært status.
  • EUV2-gruppen har behov for nogen uddannelse. 
  • EUV3-gruppen har ingen forudgående teoretisk eller praktisk erfaring og tager således hele forløbet, der starter med Grundforløb 2 (GF2) på ½ år og går herefter enten i lære (inden for Detail eller Engroshandel) eller i et EUX-studieforløb (Kontor).

Online GF2

Søg optagelse via optagelse.dk.

Beskrivelse af uddannelsesparathedsvurdering

Vi anser dig som uddannelsesparat, hvis du har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, som er nødvendige for at gennemføre den merkantile erhvervsuddannelse.

Faglige og praktiske forudsætninger

Vi vurderer dine faglige forudsætninger enten ud fra din dokumentation, en prøve i relevante fag og/eller ud fra en samtale, der fokuserer på dine faglige forudsætninger.

Dine praktiske forudsætninger vurderer vi ud fra din dokumentation for tidligere beskæftigelse, frivilligt arbejde, foreningsarbejde og lignende.

Personlige og sociale forudsætninger

Dine personlige og sociale forudsætninger bliver vurderet ud fra en samtale med en vejleder eller med uddannelseschefen.

Euro locker
Farvede elementer locker
Dollar locker

Skive College
Arvikavej 2B
DK-7800 Skive
T: +45 99 14 14 14CVR. 37 27 33 17
EAN 5798000556997
facebook
twitter
youtube
findvejtil
© Skive College 2014 - Alle rettigheder forbeholdes
www.fs2.dk
m
l
s