Røde sofaer - KK
logo
Kvalitet

Vi arbejder på EUX / EUD Business dagligt med at sikre en ensartet høj kvalitet i vores undervisning. Det gør vi med basis i vores kvalitetskoncept. Se resultaterne nedenfor.:

 • Se kvalitetskonceptet for EUX / EUD Business for 2016 her.
 • Se bilagene til kvalitetskonceptet for EUX / EUD Business for 2016 her.

Se resultatet af det løbende kvalitetsarbejde nedenfor:

 • Se handlingsplanen for øget gennemførelse 2017 her.
 • Se den lokale undervisningsplan (LUP) for 2017-2018 her.
 • Se handlingsplanen for øget gennemførelse 2016 her.
 • Se trivselsrapporten for EUD (Aspekt R&D) for 2015 her.
 • Se systematikken for behandling af årlige trivselsundersøgelser her.
 • Se indsatsområderne og opfølgningsplanen for trivselsundersøgelsen 2015-2016 her.
 • Se udvalgte parametre til sammenligning - trivselsrapporten 2008-2014 her.

Resultaterne af vores løbende informationsindsamling kan ses nedenfor:

 • Se elev- og aldersfordelingen på hovedforløb for 2008-2015 her.
 • Se aldersfordelingen på Grundforløbet for 2006-2015 her.
 • Se udviklingen i elevtilgangen for perioden 2006-2015 her.
 • Se elev- og frafaldsstatistikken for 2006-2015 her.
 • Se overgangen fra Grundforløb til Hovedforløb 2008-2014 her.
 • Se den løbede opgørelse og vurdering af gennemførelse og frafald på Grundforløb 2006-2015 her.
 • Se vores data på ministeriets hjemmeside her.
Euro locker
Farvede elementer locker
Dollar locker

Skive College
Arvikavej 2B
DK-7800 Skive
T: +45 99 14 14 14CVR. 37 27 33 17
EAN 5798000556997
facebook
twitter
youtube
findvejtil
© Skive College 2014 - Alle rettigheder forbeholdes
www.fs2.dk
m
l
s