Røde sofaer - KK
logo
Internationalisering

På Skive Handelsskole har vi på EUX / EUD Business i en årrække været involveret i flere internationale projekter, bl.a. via Comenius-programmet under Styrelsen for Internationalisering. Skolens internationale strategi er, at vi skal være aktive i en global verden, og at vi skal forsøge at give vores elever mulighed for at komme ud og møde andre kulturer.

4 ugers praktik i udlandet (PIU)

I 2014 har vi søgt om at få mulighed for at sende elever ud i 4 ugers praktik i udlandet gennem Erasmus+ programmet under Styrelsen for International Uddannelse. Det første år er med Holland som samarbejdspartner.

Vi ønsker med ansøgningen at få mulighed for at kunne tilbyde vores elever mobilitetsophold inden for deres specifikke branche i et andet EU-land under gode og trygge forhold sammen med andre.

Målet er på kort sigt at få opbygget erfaring, så vi fremadrettet vil kunne tilbyde PIU til mange flere og i flere forskellige europæiske lande, da vi oplever en stigende interesse.

Vi tror på, at praktik i udlandet vil fremme vores elevers lyst til at turde deltage i rejser fremadrettet og vil udvikle dem personligt og modne dem, men også være med til at sikre dem succes og fastholde dem i praktikken. Vi forventer også, at ophold i udlandet kan være med til at skabe job og med til at løfte vores elevers CV.

Projektsamarbejder med europæiske skoler

Vi har løbende projektsamarbejder med andre skoler og lærere rundt omkring i Europa. Siden 2012 har vi givet vores elever mulighed for at arbejde sammen med andre elever fra en erhvervsskole i Ibbenbüren i Tyskland og har arrangeret ture, hvor de efterfølgende har kunnet møde hinanden og præsentere de opgaver, de har arbejdet med i løbet af skoleåret.

Formålet med samarbejdet er bl.a. at gøre vores elever bekendte med de andre landes kultur, erhvervsliv og uddannelsessystem - og at bruge sproget.

Vi har også siden august 2005 deltaget i internationale skoleprojekter under programmet, Comenius. Projekterne ”Start Up Europe” og ”My Europe” var et samarbejde mellem skoler i fem lande (England, Holland, Frankrig, Tyskland og Danmark) og involverede både elev- og lærersamarbejde. I det seneste projekt "Start Up Europe" havde vi koordinatorrollen i afslutningen af projektet.

Se mere om projektet her.

Studieture til udlandet

Vi har en lærerstab på skolen, som er vant til at drage på studieture i udlandet med elever, og som derfor også er vant til at begå sig internationalt. Hvert år tilbyder vi studieture til udlandet på HG2.

De sidste par år er turen gået til London. Vores elever oplevede på turen glæden ved at rejse sammen med andre, de lærte om kulturen i landet - og at bruge sproget i praksis. Det var med andre ord en oplevelse for livet.

Euro locker
Farvede elementer locker
Dollar locker

Skive College
Arvikavej 2B
DK-7800 Skive
T: +45 99 14 14 14CVR. 37 27 33 17
EAN 5798000556997
facebook
twitter
youtube
findvejtil
© Skive College 2014 - Alle rettigheder forbeholdes
www.fs2.dk
m
l
s