Røde sofaer - KK
logo
Hvad kan du blive?

Med en uddannelse fra EUX / EUD Business fra Skive Handelsskole kan du komme i lære inden for 6 områder - også kaldet Hovedforløb. 

Du kan se en oversigt over de niveauer, du skal nå i grundfagene for at starte på Hovedforløbene inden for:

Download følgende brochurer:

Detail

På uddannelsen får du kendskab til handel og kundeservice i en butik. Alt efter dit speciale lærer du fx at sælge fødevarer, rådgive om gaveartikler, arrangere blomster, dekorere vinduer eller købe varer ind og føre regnskab.

Uddannelsen Detaill med speciale kvalificerer dig til at arbejde i en butik. Hvilken type butiksarbejde du kommer til at beskæftige dig med, afhænger af, hvilket speciale du vælger.

Der er følgende specialemuligheder:

 • Salgsassistent uden profil
 • Salgsassistent med profil
 • Dekoratør 
 • Blomsterdekoratør 

Specialet Salgsassistent med profil indeholder mange muligheder for at give salgsassistentuddannelsen en særlig profil, fx kolonial, tekstil, glas-porcelæn-gaveartikler, musik-video-software, sko-læderartikler eller material. 

Handel

Du får et bredt kendskab til handel med varer i store partier, fx handel mellem en kunde i udlandet og en butikskæde. Alt efter speciale kan du lære om forhandling, tilrettelæggelse af varetransport og indkøbs- og salgsmetoder.

På uddannelsen får du en grundlæggende viden om handel med varer i store partier. Du lærer at repræsentere en virksomhed som mellemhandler mellem den og dens kunder.

Uddannelsen består af følgende specialer: 

 • Handelsassistent – salg 
 • Handelsassistent – indkøb 
 • Handelsassistent – logistik

Brancher inden for handel kunne være auto, vvs, stål, trælast- og byggematerialer, tekstil, el, værktøj eller værktøjsmaskiner.

Kontor

På uddannelsen lærer du at udføre kontorarbejde. Du lærer om administration, sagsbehandling, økonomi og regnskab. Indholdet i uddannelsen er lavet, så det passer til den branche, du specialiserer dig indenfor.

På kontoruddannelsen lærer du typisk om administration, sagsbehandling, økonomi og regnskab, enten i offentlige eller private virksomheder. Du får viden om it og om formidling og service i virksomheden.

Specialer (2 år)

Vi har følgende specialer (se en beskrivelse af alle specialerne nedenfor):

 • Administration
 • Advokatsekretær
 • Lægesekretær
 • Offentlig administration
 • Rejseliv
 • Revision
 • Spedition og shipping
 • Økonomi

Specialet Administration
Du lærer du at tage dig af ordrer, indkøb, kundekontakt, sagsbehandling og regnskab. Du lærer også at formulere dig på andre sprog og at bruge tekstbehandling, databaser, regneark mv.

Specialet Advokatsekretær
Du lærer om retssager, og du lærer at udarbejde breve, fx stævninger. Du lærer også at udfærdige dokumenter i forbindelse med ejendomsadministration, testamenter og forhold omkring arvesager. Endelig specialiserer du dig inden for et område, fx person- og familieret.

Specialet Lægesekretær (Offentlig administration)
Du lærer om sundheds- og sygehussektoren, herunder særligt om journalskrivning. Du lærer også at korrespondere med offentlige myndigheder, laboratorier, patienter og andre sygehuse.

Specialet Offentlig administration
Du lærer almindelig sagsbehandling, fx at udføre journalarbejde, arkivere og skrive breve. Det kan fx dreje sig om en borgers problemer med kommunen, behandling af selvangivelser og bistandsanmodninger. Du lærer desuden at afdække sagen, finde oplysninger og foreslå løsninger. 

Specialet Revision
Du lærer at løse forskellige revisionsopgaver og at medvirke ved revision af virksomheders og institutioners regnskaber. 

Specialet Rejseliv
Du lærer at løse administrative opgaver som fx at udarbejde tilbud og foretage beregninger. Du lærer desuden at yde service til gæster og at kommunikere med fx museer og overnatningssteder. Sidst, men ikke mindst lærer du fremmedsprog.

Specialet Spedition og shipping
Du lærer om told og afgifter, specialordninger for forsendelser mellem lande - og om transportform og rute for varerne. Du lærer også at vejlede kunder og virksomheder om forsendelse, at lave de nødvendige dokumenter og at sørge for forsikrig. 

Specialet Økonomi
Du lærer at opstille og medvirke ved afslutning af regnskaber og at udarbejde budgetter. Du lærer at bogføre indtægter og udgifter, fx varesalg og løn. Du får også kendskab til virksomhedens forskellige funktioner og bliver i stand til at lave økonomiske rapporter. 

Euro locker
Farvede elementer locker
Dollar locker

Skive College
Arvikavej 2B
DK-7800 Skive
T: +45 99 14 14 14CVR. 37 27 33 17
EAN 5798000556997
facebook
twitter
youtube
findvejtil
© Skive College 2014 - Alle rettigheder forbeholdes
www.fs2.dk
m
l
s