Dreng tegner
logo
Christina Hove

Ungdomsuddannelsesvejleder fra Holstebro

"I mit samarbejde med AspIT Midtjylland har det hovedsagligt drejet sig om elever til STU eller brobygningsprojekter mhp. afklaring af STU-målgruppe eller andet.

Hos AspIT Midtjylland er jeg altid blevet mødt med en stor imødekommenhed, som rækker ud over interessen for at få ”kunder i butikken”.

Fagligheden både inden for IT og viden om autismespektrumforstyrrelser er kombineret i en sådan grad, at de unge efter kun 1-2 ugers praktik oplever, at de er ”kommet hjem”.

Noget af det første, de nævner, når jeg spørger dem, hvordan deres praktik eller afklaringsperiode er gået, er ”det sociale”, det at have en fællesnævner med andre unge, høre til en gruppe, hvor man kan begå sig ligeværdigt - noget som netop denne målgruppe er særligt udfordret på og ofte har meget få positive erfaringer med.

Én elev sagde engang til mig: ”Her på AspIT er man ikke delt op i drenge og piger – man er bare det, man er”. Så ud over at udvikle fagkompetencer inden for for IT, kommer STU-eleverne på AspIT også til at udvikle personlige og sociale mål, så der kommer helhed i den enkelte elevs kommende voksenliv.

Med den succesrate og det brand, som AspIT efterhånden er blevet, vokser forventningerne, men det er jo vigtigt at understrege, at har man mødt én person med Aspergers syndrom, har man mødt én person med Aspergers syndrom!

Derfor er det i mit arbejde og samarbejde med AspIT vigtigt at forventningsafstemme med de unge og deres forældre ift. de reelle krav, der er, for at kunne tage en uddannelse på AspIT".

Dreng Lego-bil
Skaerm eks
Drenge brugsanvisning
Thomas Stavnsbjerg praktik
Undervisningsmiljoe
Laes og laer Lego
Dreng motion

Skive College
Arvikavej 2B
DK-7800 Skive
T: +45 99 14 14 14CVR. 37 27 33 17
EAN 5798000556997
linkedin
facebook
twitter
youtube
instragram
findvejtil
© Skive College 2014 - Alle rettigheder forbeholdes
www.fs2.dk
m
l
s